Isnin, 11 Julai 2016

Surah Al-Baqarah (145)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 145:
Ringkasan tafsir
Ayat ini turun apabila sebahagian ahli kitab Yahudi dan Nasrani mencabar Nabi supaya membawa bukti kebenaran Kaabah sebagai kiblat; Meskipun ahli kitab itu diberi keterangan dan bukti, mereka tetap bekiblatkan Baitulmuqadis bagi kaum Yahudi dan orang Nasrani berkiblatkan matahari terbit, dan apabila telah jelas penerangan dari Tuhan maka janganlah ikut golongan itu nescaya mereka itu adalah orang yang aniaya.

[Previous] [Next]

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 141~150;  
[GS]
https://t.co/pBN8UoQD0i
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/112188248991487516803/posts/94iCxecMT7Y.

Mazhab n Hadith

4 Mazhab,  (lahir pada);
Imam Hanafi,  80H.
Imam Malik, 93H.
Imam Syafie, 150H.
Imam Hanbali, 164H,
,
4 Hadits sahih,  (lahir pada);
Imam Bukhari, 196H.
Imam Muslim, 202H.
Imam Abu Daud, 202H.
Imam Tirmizi, 209H.
,
Imam yang menghayati "Mazhab Shafie" ialah;
Imam Bukhari,
Imam Muslim,
Imam Nasa'i,
Imam Baihaqi,
Imam Turmudzi,
Imam Ibnu Majah,
Imam Tabari,
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani,
Imam Abu Daud,
Imam Nawawi,
Imam As-Suyuti,
Imam Ibnu Katsdit,
Imam Adz-Dzahabi,
Imam Al-Hakim.

Selepas ini siapa lagi yang mengeluarkan hadits sahih @ doif?